Eigenschappen van Q10, deel 1 (evidence based)

Door: Sunja Ketelaar.

Q10 belangrijk voor vruchtbaarheid.

Co-enzym Q10, ook bekend als CoQ10 of ubiquinol, is een verbinding die wordt gebruikt voor het genereren van energie in de cellen.

Je lichaam produceert zelf CoQ10, maar de productie daalt naar mate je ouder wordt. Je kunt gelukkig ook CoQ10 krijgen door middel van supplementen of voeding.

Gezondheidsaandoeningen zoals hart-en vaatziekten, ziekte van de hersenen, diabetes en kanker zijn gekoppeld aan lage niveaus van CoQ10.

Het is niet bekend of lage niveaus van CoQ10 deze ziekten veroorzaken of een gevolg zijn van hen.

Één ding is zeker: veel onderzoek is gebleken dat CoQ10 het breed scala aan voordelen voor de gezondheid.

In 9 delen gaan we alle voordelen bespreken van Q10, lees je mee?

Deel 1: Voor de vruchtbaarheid

Vrouwelijke vruchtbaarheid vermindert met de leeftijd als gevolg van een daling in het aantal en de kwaliteit van de beschikbare eieren.

CoQ10 is rechtstreeks betrokken bij dit proces. Naarmate we ouder worden, wordt CoQ10 productie vertraagt, waardoor het lichaam minder effectief de eieren kan beschermen tegen oxidatieve schade (1).

Aanvulling met CoQ10 helpt en kan zelfs daling omkeren waardoor kwaliteit en kwantiteit van het ei wordt verbeterd.

Ook zijn mannelijke zaadcellen gevoelig voor de effecten van oxidatieve schade, die leiden verminderde sperma telling, slechte zaadkwaliteit en onvruchtbaarheid (2, 3).

Uit verschillende studies is gebleken dat aanvulling met CoQ10 kwaliteit van het sperma, activiteit en concentratie verbeteren als gevolg van de anti-oxidant bescherming (3, 4).

“Gezond op de werkvloer”

door: Catrien Spijkerman

Werkgevers proberen een goede gezondheid van hun personeel op allerlei manieren te stimuleren. Want slechte gewoontes als roken, vet eten en weinig bewegen kosten geld. Maar heeft het effect? En moet je meedoen? In deze Ideale Banen besteden we er uitgebreid aandacht aan.

Steeds vaker hameren werkgevers bij hun personeel op het belang van goede gezondheid. Het mag dan bovenal de verantwoordelijkheid van de werknemers zelf zijn, werkgevers zien meer en meer in dat ze direct of indirect onvermijdelijk te maken krijgen met de gevolgen van de leefstijl van hun personeel.

Zo waarschuwt anti-rookorganisatie Stivoro de werkgevers dat rokende werknemers gemiddeld anderhalf keer zo veel werkdagen verzuimen als niet-rokers en dat ze hun baas bovendien 7.500 euro per jaar aan rookpauzes kosten.

In de folder ‘Dik is duur’ wijst werkgeversorganisatie VNO-NCW bedrijven erop dat werknemers met overgewicht jaarlijks tweeëneenhalve dag meer verzuimen dan werknemers met een normaal gewicht. Werknemers met obesitas hebben zelfs 11,7 verzuimdagen meer. Dit kost de werkgevers volgens VNO-NCW gemiddeld 600 miljoen per jaar.

Het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen rekende uit dat het de ‘bv Nederland’ al 380 miljoen zou opleveren als het aantal werknemers dat aan de fitnorm voldoet, zou stijgen met een kwart. Die fitnorm houdt in dat je minstens drie keer per week twintig minuten intensief moet bewegen.

Hoewel er ook heel wat tegen deze waarschuwingen valt in te brengen – rookpauzes zouden inspiratie brengen en informeel werkoverleg bevorderen, verzuim zou niet alleen samenhangen met roken en overgewicht, maar ook met opleidingsniveau en hoogte van het salaris – steeds meer bedrijven proberen een betere gezondheid van hun personeel te stimuleren. Ze bieden hun werknemers sportschoolabonnementen en stoppen-met-rokenprogramma’s aan, ze organiseren tennistoernooien, alcoholvoorlichting en traploopwedstrijden en ze halen een diëtist en yogaleraar de werkvloer op. Ze kunnen het personeel echter niet verplichten hier gebruik van te maken.

Al die voorzieningen hebben daarom vaak een erg vrijblijvend karakter, zegt Marien Abspoel. Hij is onderzoeker bij het Trimbos Instituut, dat samen met de Hartstichting inventariseert wat werkgevers aan gezondheidsprojecten voor hun werknemers bedenken, en wat voor effect deze initiatieven hebben.

In de praktijk blijken veel gezondheidsprogramma’s volgens Abspoel op den duur nauwelijks te worden gebruikt, of alleen door de werknemers die tóch wel naar de sportschool zouden gaan. “Veel bedrijven bieden ad hoc programma’s en vergeten te onderzoeken of de werknemers tevreden zijn met het aanbod. Een lange termijn aanpak ontbreekt helaas vaak.”

Werkgevers die het wél goed doen, besteden continue aandacht aan het onderwerp gezondheid, in al haar facetten. Abspoel: “Je kunt natuurlijk niet over stoppen met roken beginnen, als je niets te melden hebt over werkstress of een gezonde werkplek. Het moet één geheel vormen.”

Bovendien moeten bedrijven in samenspraak met werknemers beslissen waar behoefte aan is. Dit is echter alleen mogelijk wanneer de bedrijfscultuur daar ook naar is, zegt Abspoel. “Goede bedrijven trainen de leidinggevenden om alert te zijn op werkstress en een ongezonde leefstijl. De relatie tussen werknemer en leidinggevende moet zodanig zijn, dat ook persoonlijke onderwerpen bespreekbaar zijn. Dat is de basis. Zonder een vertrouwensrelatie heeft het geen zin als de werkgever bijvoorbeeld afslankprogramma’s gaat aanbieden. In sommige bedrijven is de verhouding tussen werknemer en werkgever nogal traditioneel. Daar gaat overleg bij wijze van spreken alleen via de vakbond. Als een werkgever in zo’n bedrijf tegen een werknemer met een tijdelijk contract begint over zijn overgewicht, dan denkt die werknemer alleen maar: Wordt mijn contract soms niet verlengd als ik niet afval?”

Door voortdurende aandacht en overleg is het ook niet moeilijk om de wederkerigheid te benadrukken, zegt Abspoel. “Ook de werknemer wordt er immers beter van. Het is heus niet alleen in het belang van de werkgever. Als de werknemers zelf ook hun gezondheid willen verbeteren en de werkgever faciliteert dat, dan mag de werkgever ook best wat van hen verwachten. Het hoeft niet allemaal vrijblijvend te zijn. Werkgevers én werknemers hebben verantwoordelijkheid.”

“Pesticiden verhogen kans op tumoren bij ongeboren kind”

Volgens Franse wetenschappers
“Pesticiden verhogen kans op tumoren bij ongeboren kind”

Wetenschappers van het French Insitute of Health and Medical Research claimen dat kankerverwekkende componenten in pesticiden via de placenta kunnen worden overgedragen aan het ongeboren kind, wat het risico op de ontwikkeling van hersentumoren onder hen vergroot. De kans daarop is 40 procent groter.
“Onze bevindingen suggereren dat aanstaande moeders of zwangere vrouwen blootstelling aan pesticiden tot het minimum dienen te beperken om geen onnodig risico te lopen gedurende hun zwangerschap”, aldus hoofdonderzoeker Nicolas d’Egurbide Bagazgoitia van het Franse onderzoeksinstituut.
De bevindingen werden gepubliceerd in het vaktijdschrift International Journal of Cancer.
 
Bron: Dailymail

 

Publicatiedatum: 6-10-2017